3/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.01.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
USNESENI předsednictva České národní rady
ze dne 31. prosince 1982
o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 37 (okres Litoměřice)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu Č. 87 (okres Litoměřice) a stanoví den jejího konání na sobotu 12. února 1983.
Kempný v. r.