133/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.12.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 22. listopadu 1983
o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 (východní část okresu Gottwaldov zahrnující obce Drnovice, Haluzice, Loučka, Újezd, Valašské Klobouky, Vlachovice - Vrbětice a Vysoké Pole) a stanoví den jejího konání na sobotu 4. února 1984.
Kempný v. r.