História predpisu 67/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.06.1982 -