História predpisu 34/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.04.1982 -