História predpisu 2/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.1982 - 31.08.1993