História predpisu 52/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1981 -