História predpisu 26/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.03.1981 -