História predpisu 2/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.10.1980 - 09.10.2001