História predpisu 57/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.05.1980 -