História predpisu 18/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.02.1980 -