História predpisu 141/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.10.1980 -