História predpisu 134/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.10.1980 -