História predpisu 124/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1981 - 30.04.2000