História predpisu 76/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1979 - 30.09.1988