História predpisu 80/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.07.1978 - 14.10.1990