História predpisu 62/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1978 -