História predpisu 33/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1978 -