História predpisu 17/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1978 - 28.05.1992