História predpisu 15/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.02.1978 - 14.10.1990