História predpisu 135/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1979 - 30.06.1985