83/1977 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy
z 9. decembra 1977,
ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 259 ods. 4, § 268 ods. 2 a § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. a podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov:
Čl. I
Príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb sa nahrádza týmto novým znením:
Príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb.
Nákupné organizácie poľnohospodárskych výrobkov - § 5 ods. 1
Výrobok Nákupné organizácie
1. Obilniny včítane kukurice v ČSR: - podniky trustu Zemědělské zásobování a nákup Praha (ďalej len „podniky trustu ZZN Praha");
v SSR: - podniky trustu Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava (ďalej len „podniky trustu PZN Bratislava").
2. Jedlé strukoviny v ČSR: - podniky trustu ZZN Praha,
- organizácie Českého svazu spotřebních družstev Praha (ďalej len „organizácie ČSSD Praha");
v SSR: - podniky trustu PZN Bratislava,
- organizácie Slovenského zväzu spotrebných družstiev Bratislava (ďalej len „organizácie SZSD Bratislava").
3. Kŕmne strukoviny v ČSR: - podniky trustu ZZN Praha;
v SSR: - podniky trustu PZN Bratislava.
4. Olejniny (s výnimkou maku) v ČSR: - podniky trustu ZZN Praha;
v SSR: - podniky trustu PZN Bratislava.
5. Mak v ČSR: - podniky trustu ZZN Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR: - podniky trustu PZN Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava.
6. Konzumné zemiaky v ČSR: - podniky trustu ZZN Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- závody odborového podniku Mrazírny Praha (ďalej len „závody OP Mrazírny Praha"),
- závody odborového podniku Škrobárny Havlíčkův Brod,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR: - podniky trustu PZN Bratislava,
- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava,
- podniky trustu Liehovary a konzervárne Bratislava (ďalej len „podniky trustu LIKO Bratislava"),
- organizácie SZSD Bratislava.
7. Priemyselné zemiaky v ČSR: - závody odborového podniku Škrobárny Havlíčkův Brod,
- podniky trustu ZZN Praha;
v SSR: - podniky trustu LIKO Bratislava,
- podniky trustu PZN Bratislava.
8. Seno, slama, úsušky krmovín a krmoviny na výrobu úsuškov v ČSR: - podniky trustu ZZN Praha;
v SSR: - podniky trustu PZN Bratislava.
9. Cukrová repa v ČSR: - podniky trustu Cukrovarnický průmysl Praha;
v SSR: - podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava.
10. Čakanka v ČSR: - podniky trustu Tukový průmysl Praha;
v SSR: - podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava.
11. Stonky ľanu a stonky konopy v ČSR: - závody národného podniku Českomoravský len Humpolec;
v SSR: - podniky trustu Slovakotex Trenčín.
12. Chmeľ v ČSR: - odborový podnik Chmelařství Žatec;
v SSR: - odborový podnik Chmelařství Žatec.
13. Plody koreninovej papriky v ČSR: - podniky trustu Konzervárny a lihovary Praha (ďalej len „podniky trustu KOLI Praha");
v SSR: - podniky trustu LIKO Bratislava.
14. Tabak v ČSR: - závody odborového podniku Československý tabákový průmysl Kutná Hora;
v SSR: - závody odborového podniku Československý tabakový priemysel Bratislava.
15. Slama metlového ciroku v ČSR: - organizácie Českého svazu výrobních družstev Praha;
v SSR: - organizácie Slovenského zväzu výrobných družstiev Bratislava.
16. Prázdne makovice v ČSR: - podniky trustu ZZN Praha,
- Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR: - podniky trustu PZN Bratislava,
- Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec,
- organizácie SZSD Bratislava.
17. Zelenina a ovocie v ČSR: - podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- závody OP Mrazírny Praha,
- organizácie ČSSD Praha,
- spoločné poľnohospodárske podniky, len na vlastné spracovanie;
v SSR: - podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava,
- podniky trustu LIKO Bratislava,
- podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava,
- Agrokomplex Nitra, len na vlastné spracovanie,
- spoločné poľnohospodárske podniky, len na vlastné spracovanie.
18. Muštové hrozno viniča hroznorodého v ČSR: - vinárske závody trustu Pivovary a sladoviny Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- Družstevní vinné sklepy Hodonín,
- spoločné poľnohospodárske podniky, podľa osobitného poverenia;
v SSR: - závody odborového podniku Vinárske závody Bratislava,
- podniky trustu LIKO Bratislava.
19. Lesné plody v ČSR: - organizácie ČSSD Praha,
- závody podnikov Středočeské, Jihočeské, Západočeské, Severočeské, Východočeské, Jihomoravské a Severomoravské státní lesy (ďalej len „závody podnikov Státní lesy“),
- závody OP Mrazírny Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- podniky trustu KOLI Praha;
v SSR: - organizácie SZSD Bratislava,
- závody podnikov Západoslovenské, Stredoslovenské a Východoslovenské štátne lesy (ďalej len „závody podnikov Štátne lesy“),
- podniky trustu LIKO Bratislava.
20. Huby v ČSR: - organizácie ČSSD Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- závody odborového podniku Sempra Praha,
- závody OP Mrazírny Praha,
- závody podnikov Státní lesy;
v SSR: - organizácie SZSD Bratislava,
- závody podnikov Štátne lesy,
- podniky trustu LIKO Bratislava.
21. Korenie v ČSR: - podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR: - podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava.
22. Liečivé rastliny v ČSR: - Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav;
v SSR: - Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec.
23. Jatočný hovädzí dobytok, jatočné ošípané, jatočné teľce v ČSR: - podniky trustu Masný průmysl Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava.
24. Jatočné ovce a jahňatá v ČSR: - podniky trustu Masný průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava,
- organizácie MOVIS Holíč,
- organizácie SZSD Bratislava.
25. Jatočné kozy v ČSR: - podniky trustu Masný průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava.
26. Jatočné kone a jatočné žriebätá v ČSR: - podniky trustu Masný průmysl Praha,
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
27. Jatočná hydina v ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- závody odborového podniku Státní rybářství České Budějovice (ďalej len „závody OP Státní rybářství České Budějovice“);
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
28. Zverina v ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha,
- hospodárske zariadenia Českého mysliveckého svazu;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava.
29. Živá zver v ČSR: - hospodárske zariadenia Českého mysliveckého svazu Praha,
- závody podnikov Státní lesy;
v SSR: - hospodárske zariadenia Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava,
- závody podnikov Štátne lesy.
30. Jatočné králiky v ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO Nitra,
- organizácie SZSD Bratislava.
31. Ryby, rybacie násady, plôdik, ikry a raky v ČSR: - závody OP Státní rybářství České Budějovice,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- hospodárske zariadenia Slovenského zväzu rybárov Žilina,
- organizácie SZSD Bratislava.
32. Kože v ČSR: - odborový podnik KARA Trutnov,
- Zverimex Praha
kože z farmársky chovaných králikov, ďalej kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od svojich členov,
- krajské podniky Sběrné suroviny
kože z farmársky chovaných domácich králikov, kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od jednotlivo hospodáriacich roľníkov;
v SSR: - odborový podnik KARA Trutnov,
- organizácie Chovprodukt Galanta a Slovmink Matúškovo
kože z farmársky chovaných kožušinových zvierat (t. j. norkov, líšok, polárnych líšok a nutrií) od svojich členov - jednotlivo hospodáriacich roľníkov,
- krajské podniky Zberné suroviny
kože z farmársky chovaných domácich králikov, kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od jednotlivo hospodáriacich roľníkov.
33. Mlieko (smotana) v ČSR: - podniky trustu Mlékárenský průmysl Praha;
v SSR: - podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava,
- Potravinársky kombinát, národný podnik, Trebišov.
34. Ovčí hrudkový syr, miešaný hrudkový syr a ovčie mlieko v ČSR: - podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava;
v SSR: - podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava.
35. Konzumné slepačie vajcia v ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
36. Ovčia vlna v ČSR: - podniky trustu ZZN Praha;
v SSR: - podniky trustu PZN Bratislava.
37. Včelí med, včelí vosk a ostatné výrobky z chovu včiel v ČSR: - organizácie ČSSD Praha;
v SSR: - organizácie SZSD Bratislava.
38. Chovný a úžitkový hovädzí dobytok, ošípané, ovce v ČSR: - podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha;
v SSR: - podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava.
39. Chovná hydina v ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- závody OP Státní rybářství České Budějovice;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
40. Úžitková hydina v ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- závody OP Státní rybářství České Budějovice;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO Nitra,
- Spoločný družstevný liahárenský podnik Nitra.
41. Úžitkové žriebätá v ČSR: - podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha;
v SSR: - podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava.
42. Úžitkové kone v ČSR: - podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha;
v SSR: - podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava.
43. Prasiatka a behúne v ČSR: - podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha,
- závody odborového podniku Velkovýkrmny Praha;
v SSR: - podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava,
- závody odborového podniku Veľkovýkrmne Palárikovo.
44. Násadové vajcia v ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
45. Osivo, sadivo a škôlkárske výpestky v ČSR aj v SSR: - organizácie poverené podľa osobitných predpisov.44)
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Minister:

Ing. Nágr v. r.
44)
Zákon č. 61/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 62/1964 Zb. v znení neskorších predpisov."