52/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.09.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
v Oznámení o vydaní všeobecných právnych predpisov v čiastke 15/1977 Zbierky zákonov v slovenskom vydaní
V oznámení Slovenského banského úradu na strane 224 došlo nedopatrením tlačiarne k chybám v názvoch registrovaných úprav. Text má správne znieť takto:
1. úpravu č. 1900/1977 z 29. apríla 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Cu dutinkou,
2.
úpravu č. 1901/1977 z 27. apríla 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (štvrťsekundové) elektrické rozbušky DeD-N s Cu dutinkou,
3.
úpravu č. 1902/1977 z 3. mája 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Al dutinkou.".
Redakcia