História predpisu 51/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.09.1977 -