História predpisu 39/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1977 -