História predpisu 23/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.03.1977 - 31.05.2002