História predpisu 2/1977 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1977 - 31.01.1987