História predpisu 79/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.07.1976 - 14.10.1990