História predpisu 127/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.11.1976 -