História predpisu 124/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.10.1976 -