História predpisu 70/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.1975 -