História predpisu 57/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1975 - 31.01.1991