História predpisu 55/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.1975 -