História predpisu 33/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1975 - 30.04.1980