História predpisu 32/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1975 - 31.12.2004