História predpisu 22/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.03.1975 - 14.10.1990