História predpisu 173/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1975 -