História predpisu 10/1974 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1971 -