História predpisu 9/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.1973 - 14.10.1990