História predpisu 39/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1973 - 31.12.1992