História predpisu 148/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.11.1973 -