História predpisu 134/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1974 - 31.07.1991