História predpisu 124/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1974 - 11.02.1981