História predpisu 113/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.10.1973 -