História predpisu 108/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1973 - 31.12.2007