História predpisu 65/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1972 - 23.01.2001