História predpisu 43/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1972 - 31.12.1991