História predpisu 42/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1972 - 30.06.1988