História predpisu 27/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.05.1972 -