História predpisu 98/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1971 - 30.04.1991