História predpisu 63/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1971 - 23.11.1990